Rombouten

Familie Gomphidae (Clubtail dragonflies)

Rombouten zijn middelgroot. Hun ogen raken elkaar niet en daarmee wijkt deze familie af van de andere echte libellen. Ik heb in het Lutterzand één exemplaar uit deze familie mogen aanschouwen en dat bleek bij thuiskomst een Beekrombout te zijn. Op de Sint Pietersberg kwam ik in het voorjaar van 2013 een Plasrombout tegen.

Zoals de engelse naam al aangeeft eindigt het achterlijf van mannetjes als een soort knots.

Mogelijk ga ik dit jaar nog wel een keer gericht op zoek naar soorten uit deze familie. De Rivierrombout komt voor langs de IJssel en de Plasrombout moet in het oosten van het land dit jaar  toch ook tot de mogelijkheden behoren.